Министерство на младежта и спорта
Рег. No Заповед Дата на вписване Наименование Седалище Област Представляващ Телефон E-mail
301-000 РД-09-748 08-07-2020 ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ "ЛЕВСКИ - СОФИЯ" гр. София София-град Бранимира Цветанова 0889115730 sclevskisofia@abv.bg