Министерство на младежта и спорта

1. Регистър на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС

2. Регистър на обединени спортни клубове по чл.9, ал.1, т.2 от ЗФВС

3. Регистър на Националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове по чл.9, ал.1, т.2 от ЗФВС

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА

4. Регистър на Националната организация за университетски спорт и нейните членове по чл.9, ал.1, т.2 от ЗФВС