Министерство на младежта и спорта
Рег. No Дата на вписване Наименование ЕИК Седалище Община Спорт/сходни спортове или обединяващ принцип Представляващ Член на СФ Удостоверение №