Министерство на младежта и спорта
Рег. No № и дата на заповед за заличаване Данни за заличаване Наименование Седалище Област ЕИК Представляващ