Министерство на младежта и спорта
Рег. No Дата на вписване Наименование Седалище Община Представляващ ЕИК Телефон E-mail Удостоверение №