Министерство на младежта и спорта
Рег. No Дата на заличаване Наименование Седалище Вид клуб Наименование на ВУЗ