Министерство на младежта и спорта
Рег. No Дата на вписване Наименование Седалище Област Наименование на ВУЗ Представляващ ЕИК Вид клуб E-mail Удостоверение №